50-lecie życia zakonnego o. Jerzego Karpińskiego – Msza 2015